Home / 聯絡我們

 

想了解更多這套療法,透過「不必吃藥又不必打針,簡單易學」的授課, 歡迎

個人小組, 團體組織隨時以電話與健體原始點聯絡.

 

聯絡:     Patt余 師姐

電話:         9350 6007

上課地址: 九龍荔枝角青山道646-648A號豐華工廠大廈 2樓A2室

                 (荔枝角地鐵站B1出口)